Loading sub-menu...

Home digiMAR Help & DOCUs

Que é DixiMAR?

DixiMAR ten como obxectivo crear unha área de colaboración a través
de Internet, na que se facilite o desenvolvemento colaborativo de tódalas
actividades relacionadas co Campus do Mar.

O obxectivo principal de DixiMAR é proporcionar ós membros do
Campus do Mar un conxunto de "Espazos Dixitais" para apoiar as súas
actividades de investigación e docencia.


Idioma: Español | Inglés
Navigate help

Skip to end of metadata
Go to start of metadata