Loading sub-menu...

Manual do Teléfono Aastra 6731i

Guía rápida do teléfono 6731i


Teclas de función


 • Configuración:

  • Menú de configuración e personalización do teléfono.
 • Chamadas:

  • Lista das 200 últimas chamadas recibidas (perdidas e contestadas).
 • Conferencia:

  • Retén a chamada actual e inicia a conferencia cun terceiro interlocutor.
 • Transferencia:

  • Retén a chamada actual e transfírea a un terceiro interlocutor.
 • Liñas L1/L2:

  • Selecciona a liña (con indicador luminoso: en uso ou chamada entrante).
 • Mans libres:

  • Activa o altofalante de mans libres (con indicador luminoso de actividade).

Teclas de memoria


 • Teclas programables:

  • As teclas 5 a 8 están preprogramadas coas funcións para gravar, borrar e acceder á axenda persoal e aos servizos comúns como a listaxe de chamadas.

Teclas de volume


 • Volume:

  • Axusta o volume do altofalante en auricular, mans libres ou timbre de chamada.
 • Mute:

  • Silencia o micrófono do auricular ou do mans libres (o interlocutor non escoita o que se fala).

Teclas de chamada


 • Retención:

  • Retén a chamada en curso deixándoa coa música en espera. Retómase coa tecla de liña.
 • Rechamada:

  • Accede á listaxe das últimas 100 chamadas realizadas. Pulsando 2 veces inicia a última.
 • Cancelar:

  • Colga a chamada e sae ao menú de inicio.

Transferencia


 • Directa:

  • Transfire unha chamada en conversación a un terceiro interlocutor sen consulta:
 • Con consulta:

  • Transfire unha chamada en conversación a un terceiro interlocutor consultando a súa dispoñibilidade:

Conferencia a 3


 • Establece unha conferencia entre varios interlocutores, tras establecer unha
  conversación:

Desvío de chamada:


 • Inmediato

  • Opción 1. Desvía todas as chamadas recibidas nese número, programable desde o menú de opcións:
  • Opción 2. Desvía todas as chamadas recibidas nese número. Para iso, debemos marcar * 71 + nº ao que desviamos a chamada (engadindo o número 0 diante se o teléfono é de fóra da universidade).

Para deshabilitar o desvío de chamada marcar * 72.

 • Se comunica

  • Desvía as chamadas se o interlocutor está ocupado e non ten activada a chamada en espera:

 • Se non contesta

  • Desvía as chamadas tras uns segundos, programable desde o menú de opcións:

 • Desactivar

  • Desactiva calquera desvío programado no terminal, programable desde o menú de opcións:

Capturar unha chamada dentro do teu grupo de captura: *8


Os teléfonos do Campus do Mar están configurados para que só poidan capturar chamadas dos teléfonos que forman parte da oficina. Para realizar a captura dunha chamada, haberá que descolgar o teléfono e pulsar *8.

Axenda persoal:


Para introducir novos rexistros na axenda persoal:

 1. Pulse a tecla de axenda
 2. Presione a tecla para gardar 
 3. Introduza o número e o nome co teclado numérico:
  • Se necesita cancelar ou modificar o número pulse a tecla de dirección
  • Para introducir un espazo en branco, pulse a tecla de dirección
 4. Para gravar, pulse a tecla gravar . Se desexa saír sen gravar pulse a tecla ou desde a lista
  de chamadas pulsando a tecla gravar e seleccionando a axenda persoal.
Idioma: Español | Inglés
Page Index

Site Index

Skip to end of metadata
Go to start of metadata