Loading sub-menu...

Manual Adobe Connect para participantes

O primeiro paso é iniciar un navegador (recomendase non empregar Chrome) e escribir a url da sala á que nos queremos conectar (para facer probas pode dispoñer desta sala previo acordo cos coordinadores de servizos multimedia, cuxa información se atopa na parte inferior deste documento: http://emeeting.campusdomar.es/room/testing).

Para utilizar esta aplicación é importante dispoñer duns auriculares con micrófono integrado para evitar a presencia de ecos que aparecerían de empregarmos os altofalantes do propio equipo.

  1. Login
  2. Configuración de audio
  3. Iniciar cámara e voz
  4. Iniciar presentación
  5. Saír da sesión
  6. Suxestións de uso
  7. En caso de problemas

Se ten algunha consulta ou desexa realizar unha proba pode remitir a súa petición a:

support@campusdomar.es

Tel: +34 986130013


Idioma: Español | Inglés
Site search
Page Index

Site Index

Skip to end of metadata
Go to start of metadata